House in Poltitia, Athens
2009, in collab. with Myrto Theodoraki

< previous - next >